Velkommen Velkommen til Dansk Tennis Fond Bemærkninger   Fondens midler til legatuddelinger er ved at være opbrugt for inde- værende regnskabsår. Der kan derfor ikke søges om legater i perioden 15. maj 2017 til 15. september 2017. Ansøgninger der modtages i denne periode vil ikke blive behandlet. © Dansk Tennis Fond 2015