Ansøgningsskemaet (med bilag) skal benyttes. Fonden tager ikke kun hensyn til ansøgerens karakterer. Ansøgere bør derfor også skrive i den motiverede ansøgning om eventuelle særlige, individuelle forhold. Ansøgningen bør indsendes senest 1 måned før afrejse.
Legater   Indenfor Dansk Tennis Fonds formål uddeler fondens bestyrelse efter frit skøn legater til formål, som bestyrelsen finder værdige. Uddelingen kan foretages såvel uden ansøgning som efter ansøgning. Fonden har ikke faste ansøgningsfrister. Ansøgninger behandles med varierende frekvens efter bestyrelsens beslutning. Ansøgningen: Sendes så vidt muligt pr. e-mail og må maksimum fylde 2MB incl. bilag. Ansøgningen skal indeholde: For fysiske personer: Navn, adresse, alder, beskæftigelse, kontaktoplysninger (e-mailadresse og evt. telefonnummer). For foreninger m.v.: Navn, adresse, CVR-nr., formål, medlemstal og andre beskrivende oplysninger samt kontaktoplys- ninger (e-mailadresse og evt. telefonnummer). Generelt: Udførlig beskrivelse af det formål, hvortil der søges støtte, herunder udførlig beskrivelse af et eventuelt projekt. Alle ansøgninger besvares. Afslag bliver ikke begrundet. Fondens uddelinger er diskretionære. Særligt vedrørende legater til studieophold i udlandet
Legater Legattyper og ansøgningskriterier.
© Dansk Tennis Fond 2020
Der gives IKKE legater til bachelorstudier og lignende.