På grund af uddelinger til et overvældende antal kvalificerede ansøgere til uddannelsesformål fra fonden, er der indtil videre lukket for modtagelse af ansøgninger til dette formål.
Legater   Indenfor Dansk Tennis Fonds formål uddeler fondens bestyrelse efter frit skøn legater til formål, som bestyrelsen finder værdige. Uddelingen kan foretages såvel uden ansøgning som efter ansøgning. Ansøgningen: Bedes så vidt muligt send pr. e-mail og må maksimum fylde 2MB incl. bilag. Bør indeholde: Navn, adresse, alder, beskæftigelse på ansøgere der er fysiske personer. For foreninger m.v. anføres navn, adresse, CVR-nr., formål, medlemstal og andre beskrivende oplysninger. Udførlig beskrivelse af det formål, hvortil der søges støtte, herunder udførlig beskrivelse af et eventuelt projekt. Alle ansøgninger besvares. Afslag bliver ikke begrundet. Fondens uddelinger er diskretionære Legater til studieophold i udlandet
Legater Legattyper og ansøgningskriterier.
© Dansk Tennis Fond 2015